Bedrijven

ICT in de Wolken zoekt partners

voor de invulling van kortdurende ICT-projecten. Kunt u ons helpen bij het stimuleren van jong ICT-talent?

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) heeft als doel één van de topregio’s te zijn in de digitale wereld. Want ICT is de “big enabler” van onze welvaart en ons welzijn. Daarom voert de MRA een beleid waarin ICT-talent de kans krijgt zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het idee is dat er in de MRA een klimaat ontstaat waardoor het, net zoals de Silicon Valley, een ‘place to be’ is voor startende technologie- en internetbedrijven. Het onderwijs speelt hierin een sleutelrol. Een van de acties om dit doel te bereiken is het project ICT in de Wolken.

Het project ICT in de Wolken wil jong ICT-talent opsporen, enthousiasmeren en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om (potentiële) whizzkids die extra uitdaging aankunnen. Zij zitten op het vmbo, havo of vwo. Het gaat om leerlingen die zelfstandig kennis hebben opgedaan van ICT, veel talent hebben om zaken snel op te pikken of die op het vmbo het programma D&P of toekomst voor talent volgen of op een andere manier geïnteresseerd zijn, op havo/vwo het vak informatica of een speciaal ICT-talent hebben. Voordat een leerling mag deelnemen, vindt zorgvuldige selectie plaats. We kijken dan naar voorkennis, belangstelling, motivatie, bereidheid om samen te werken en of de leerling binnen het reguliere lesprogramma de ruimte heeft om mee te doen.

De leerlingen volgen het programma ICT in de Wolken gedurende een periode van twee jaar. Het programma kent projecten van 8 weken. Het is ook mogelijk dat leerlingen voor een werkstuk twee projecten volgen. Voor deze projecten hebben we buitenschoolse partners nodig die als opdrachtgever fungeren. Het is de bedoeling dat de leerlingen door deze opdrachten kennis maken met hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Ze ontdekken wat de mogelijkheden zijn in het beroepenveld en hoe ICT verweven is met onze samenleving. Daarnaast leren ze ‘out of the box’ denken, onderzoeken, oplossingsgericht werken en praktische ICT-vaardigheden. Het achterliggende doel is bewerkstelligen dat de leerlingen doorstromen naar een ICT gerichte vervolgopleiding of als zelfstandige starten.

 

Voor het schooljaar 2016-2017 verwachten wij dat 50 leerlingen aan het project ICT in de Wolken in Amsterdam deelnemen. 

De opdrachten

We zoeken opdrachten die zijn uit te voeren gedurende een periode van 8 weken. Verschillende groepjes leerlingen moeten er op verschillend niveau aan kunnen werken.

Wat kunnen de leerlingen?

Er zijn leerlingen die volledige programmeertalen beheersen en al perfecte Apps kunnen bouwen, terwijl anderen nog aan het begin staan. Samen met u zullen we bepalen over welke kennis een deelnemende leerling minimaal moet beschikken.

Deelnemen?

Naar aanleiding van kennismaking en inventarisatie maken we een eerste projectbeschrijving. Met de docenten samen werken we de opdracht vervolgens concreet uit tot een geschikt project.

Contact

Heeft u een project voor onze leerlingen? Wij praten graag met u verder. Leg contact met de projectleider, Mark Souwer, via het contactformulier.