Alliander

Bij dit project gaan leerlingen bezig  met analyse van energiedata en  het bedenken van oplossingen voor het groeiende energiegebruik. Door middel van het analyseren van gebruikersdata voorspellen we  hoe lang het duurt voordat een gevaarlijk punt bereikt is voor een transformatorhuis in de wijk. Op welk moment in de toekomst raakt het systeem overbelast? Daarnaast onderzoeken en formuleren we een  oplossing voor het gebruik, de opslag of verdeling van energie. Dit project doen we samen met Alliander. Een excursie naar deze netbeheerder hoort bij het project.