Blender

Blender is een 3D-programma dat kan worden gebruikt voor o.a. 3D-modelleren, animaties en games. Tijdens het Blender project maken leerlingen kennis met Blender en gaan ze aan een groot project werken. In de Blender-0 module leren leerlingen een aantal Blender basisvaardigheden. Tijdens het project krijgen ze een grote opdracht waar ze deze kennis kunnen toepassen en op basis van deze kennis complexere dingen maken. Aan het Blender project werkt Monique Dewanchand mee, op haar website www.b3d101.org staan verschillende tutorials die leerlingen kunnen gebruiken bij de module en het project.

In 2015-2016 was de opdracht om een doolhofspel te programmeren. Het spel moest voldoen aan een aantal eisen waarbij de leerlingen gestimuleerd worden zo creatief mogelijk te zijn. In het spel moest een bal navigeren door doolhoven door het kantelen van het doolhof. Het spel moest bestaan uit 3 verschillende level, waarbij het thema en/of de layout anders konden zijn. Ook konden extra moeilijkheden zoals spikes of timers worden toegevoegd. 

Een aantal project resultaten:

In 2016-2017 zal het thema van het Blender project het ontwerpen van een interactief winterlandschap zijn. Bijvoorbeeld een winterse berg met verschillende huisjes en objecten zoals een trein die gaan bewegen door op een bepaalde knop of toets te drukken. Ook hierbij zullen een aantal eisen worden gesteld aan de leerlingen. Tijdens dit project zullen leerlingen zowel moeten modelleren als animeren en programmeren. Door alleen een thema en projecteisen te stellen aan de leerlingen worden ze uitgedaagd zo creatief mogelijk te zijn.

Blender badge:

Voor het Blender project zijn er ook badges ontwikkeld. Zie hier een korte promo animatie die gemaakt door een van de leerlingen voor de Blender badge: