IBM Poseidon

Het doel van dit project is een plant te laten groeien met gebruik van zo weinig mogelijk water. In dit project komt het wereldwijde probleem van zoet watergebruik op aarde aan de orde. (Met name de landbouw is een grootgebruiker).  Zijn we in staat een goed algoritme te maken waarbij je rekening houdt met factoren als weer, grondvochtigheid etc. om de plant te laten groeien zonder waterverspilling. Dit project wordt vorm gegeven in samenwerking met IBM Nederland. Robert-Jan Sips is de initiatiefnemer. Het project is opgesplitst in twee delen. Het hardwaredeel waarbij de Raspberry-Pi gereed gemaakt wordt en de sensoren en actuatoren getest worden en het wedstrijd deel waarbij de leerling laat zien dat haar of zijn algoritme het beste is!

Enkele foto’s van het project: