Poseidon vervolg


Na de vakantie zijn de kasten van het Poseidon project opnieuw opgestart voor de wedstrijd. De leerlingen hebben hun kast afgesteld en ervoor gezorgd dat de data die verzameld wordt door de RaspberryPi en de sensoren doorgegeven wordt aan IBM. De informatie wordt ook via Twitter wereldkundig gemaakt. #poseidoninabox
De kasten worden tijdens het weekend van de wetenschap gepresenteerd bij IBM. IBM weekend van de wetenschap

plantje

Posseidon vervolg


10-06-15 - 1DSC_2335

DSC_2332

De kassen van het Poseidon project krijgen vorm.
Er is inmiddels gesoldeerd, gelijmd, geschroefd en getest. Bijna alle kasten zijn klaar voor de start. Deze week gaan de opnieuw opgekweekte plantjes (de eerste waren afgekeurd door de docent biologie) de grond in. Licht aan, water klaar en programmeren maar. Meer over het project leest u hier in het bijgevoegde artikel.

Posseidon en 3D printing van start.


[embedplusvideo height=”168″ width=”300″ editlink=”http://bit.ly/1eOVSi0″ standard=”http://www.youtube.com/v/RIRu_Y0uJ7o?fs=1″ vars=”ytid=RIRu_Y0uJ7o&width=300&height=168&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3987″ /]
DSC_0112
DSC_0113
Het laatste blok van dit schooljaar is van start gegaan.
In het Posseidon project van IBM doen we mee aan een wereldwijd onderzoek naar verantwoord watergebruik. Met dit project worden leerlingen zich bewust van het steeds schaarser worden van (drink)water in de wereld. De leerlingen bouwen een lichtdichte kas(t) waarin met ze behulp van een led lamp, licht- en vochtsensoren en een bewateringsklep een mosterdplant zo goed mogelijk gaan laten groeien. Het doel is zo min mogelijk water te gebruiken voor een maximaal resultaat! Het project werd ingeleid door Robert Jan Sips van IBM waarna het bouwen kon beginnen. Intussen potten we de plantjes alvast op.

Een lokaal verder start ondertussen het 3D print project.

Het doel is dat de leerlingen een 3D ontwerp te maken met een educatieve functie. Daarna gaan ze het ontwerp printen met twee Ultimakers die eerder gebouwd zijn door leerlingen van IctIndeWolken. Er wordt inmiddels gewerkt aan een planetair stelsel.

Alliander project


DSC_2472

Het Alliander project stond dit jaar in het teken van energiegebruik in de toekomst. Alexander Krstulovic  liet zien dat bij het huidige toenemende energiegebruik over een paar jaar de energienetten overbelast gaan raken.
De leerlingen hebben met open data uitgezocht op welk moment in een bepaalde wijk het zover kon komen dat de transformatoren het zouden begeven.
SQL was hun tool om hier achter te komen. Omdat ze nog nooit gewerkt hadden met SQL query’s werd er meteen een badge aan verbonden. Die is in ieder geval door iedereen gehaald!