20121120-151803.jpgICT in de wolken zoekt de samenwerking met bedrijven en opleiding.
Deze zijn het perspectief en de inspiratie voor de leerlingen. Vanaf de start is er een intensieve samenwerking met de bedrijven IBM, KLM, Triodor, Alliander. Met andere bedrijven doen we soms een project of is de samenwerking éénmalig geweest. Met de opleidingen werken we samen in projecten vaak geïnitieerd vanuit de studenten die werken bij ICT in de Wolken. Meer over de projecten op de site van Amsterdam en Almere.

Wij zoeken op zoek naar bedrijven die vanuit hun visie en missie samen willen werken met het onderwijsveld. Wij streven naar een win-win situatie. Bedrijven brengen expertise, inspiratie en kennis naar de leerlingen en krijgen daar creatieve, verfrissende ideeën voor terug. Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid kennis te maken met de studenten die een bijdrage leveren aan ICT in de Wolken. Deze kennismaking heeft al vervolg gehad in  intensieve samenwerking tussen de bedrijven en studenten.
De samenwerking kan bestaan uit het gezamenlijk opzetten van projecten maar ook presentaties en workshops zijn mogelijk.

We hebben speciale interesse in bedrijven die ons kunnen helpen bij gamedesign, VR en AR , hardware, netwerk en grafische projecten.