Deelnemen

Concreet houdt uw tijdsinvestering in: een eerste afspraak ter kennismaking en eventueel een inventarisatie van de mogelijkheden. Naar aanleiding hiervan maken we een eerste projectbeschrijving. Deze bespreken we ook intern waarbij de docenten kijken naar de inpassing ervan. Met de docenten samen werken we de opdracht vervolgnes concreet uit tot een geschikt project. Het contact met de leerlingen bestaat vervolgens uit minimaal een eerste informatiebijeenkomst, een tussentijdse evaluatie en oplevering en een afsluiting met presentatie.

De leerlingen en docenten zullen hun uiterste best doen om daadwerkelijk tot een oplevering of een beantwoording van uw vraagstelling te komen. Het blijft echter een leertraject, hetgeen kan betekenen dat er geen concreet of beperkt resultaat is. Aan de andere kant kunt u frisse blikken verwachten en kunnen er opmerkelijke en creatieve idee├źn uit een opdracht voortkomen.