Opdrachten

We zoeken opdrachten die zijn uit te voeren gedurende een periode van 8 weken. Verschillende groepjes leerlingen moeten er op verschillend niveau aan kunnen werken. Een aantal voorbeelden van gebieden waarin we opdrachten zoeken, zijn:

webdevelopment (zowel server-side, als client-side), app ontwikkeling, object georiënteerd programmeren, domotica / robotica, game design, 3D tekenen en printen, SEO / contentmarketing / emotional design, big data, internet of things.

Tijdens de trajecten worden vaardigheden geoefend als:

 

  • onderzoeken

 

  • ontwikkelen van een ontwerpfilosofie

 

  • ontwikkelen, maken, testen, soft skills als communiceren met

 

  • klanten/doelgroepen en zich in hen verplaatsen

 

  • projectmanagementvaardigheden (Scrum) en documenteren.(Git)

 

Een opdracht kan een beroep doen op één van deze of op meerdere vaardigheden van de leerlingen. Een opdracht kan voor alle leerlingen dezelfde werkzaamheden betekenen maar ook om samenwerking in een multidisciplinair team vragen. Voor de havo/vwo- leerlingen kan een opdracht bijvoorbeeld programmeerwerk inhouden, terwijl de vmbo-ers de marketing-, design- of soldeerkant voor hun rekening nemen. In alle gevallen gaat de voorkeur uit naar opdrachten met een kop en een staart; aan het einde is er sprake van een zogenaamde ‘deliverable’, die de leerlingen kunnen presenteren aan de opdrachtgever..

Graag denken wij samen met u over het formuleren en invullen van een opdracht. De uitgangspunten zijn daarbij als volgt: informaticadocenten van de betrokken scholen verzorgen de begeleiding van de leerlingen. De leerlingen werken minimaal 5 uur per week aan een opdracht. Dat doen zij twee uur begeleid en 3 uur zelfstandig. De begeleide bijeenkomsten vinden plaats in een computerlokaal op het Metis Montessori Lyceum. Daarbij zijn er studenten aanwezig die assisteren bij de begeleiding. Als een bedrijf zelf wil bijdragen aan scholing, is dat natuurlijk zeer welkom.