Kennis van de leerlingen

Het is moeilijk om aan te geven wat de leerlingen kunnen. Het kennisniveau verschilt per leerling. Zo zijn er leerlingen die volledige programmeertalen beheersen en al perfecte Apps kunnen bouwen, terwijl anderen nog aan het begin staan. Samen met u zullen we bepalen over welke kennis een deelnemende leerling minimaal moet beschikken. De docenten zorgen er dan voor dat de leerlingen deze kennis vooraf opdoen. In het algemeen kunnen we zeggen dat vmbo-leerlingen goed zijn in de meer praktische werkzaamheden, zoals het doen van eenvoudigere onderzoeken, het maken van een functioneel of grafisch ontwerp en het werken met de handen, bijvoorbeeld het bouwen van een apparaat of soldeerwerk. Ook kunnen zij websites bouwen in WordPress.

 

Voor havo/vwo-leerlingen zijn werkzaamheden interessant die uitdagen tot nadenken. Het gaat dan om het analyseren van een probleem, complexer programmeerwerk, het maken van Apps of het bedenken van een ontwerpstrategie.