Docenten en studenten

Wat wij willen bereiken:

ICT in de Wolken Amsterdam wil jong ICT-talent in Amsterdam opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. Voor deze leerlingen creëren we een uitdagend onderwijsaanbod met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven.

Het programma is ontstaan in Amsterdam (Montessori Scholengemeenschap Amsterdam), maar is ondertussen uitgebreid naar Almere (www.ictindewolken-almere.nl) en naar het IJburg College Amsterdam (www.ijburgcollege.nl).

Doelgroep

ICT in de Wolken richt zich op (bovenbouw)leerlingen uit vmbo, havo en vwo, die:

  • een bovengemiddelde belangstelling hebben voor ICT
  • intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in dit vakgebied te ontwikkelen
  • doorzettingsvermogen hebben
  • bereid zijn in projecten met andere leerlingen samen te werken
  • goed zijn op school en voldoende ‘over’ hebben om de extra inspanning niet ten koste te laten gaan van de andere vakken
  • een extra uitdaging boven op het reguliere programma nodig hebben
  • op een Amsterdamse school (Het Montessori Scholengemeenschap Amsterdam of het IJburg College) voor voortgezet onderwijs zitten

Inzet van docenten

Het project wordt getrokken door drie informatie docenten: Mark Souwer, Hakan Akkas en Wallie Peelen. Deze docenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod en worden daarbij ondersteund door student assistenten. Ook contact met bedrijven speelt hierbij een rol.

Inzet van studenten

Naast de docenten zijn er studenten van een ICT-gerelateerde opleiding of studie bij de projecten betrokken. De rol van die studenten is tweeledig:

  1. het mee begeleiden van de leerling bij het uitvoeren van hun projecten
  2. het mee vormgeven van projecten met lesmateriaal en geschikte bronnen.

Ben jij een IT student en lijkt het je leuk om, als bijbaantje, te werken bij ICT in de Wolken Amsterdam? Neem dan contact op, via het contact formulier.
Voor het participeren in het project wordt een contract opgemaakt en er is een geringe vergoeding per contactmiddag mogelijk.