Docenten

Docenten bij ICT in de wolken zijn vooral coaches. Wij begeleiden leerlingen bij hun onderzoeken en praktische uitvoeringen van ICT opdrachten en projecten.
Wij leggen contact met bedrijven en opleidingen en samen met deze partners organiseren we projecten en opdrachten die voldoen aan de PTA standaarden voor het vak informatica. Samen met studenten verzorgt de docent het “badge” programma. Alle kennis stoppen we in de wiki van dit vak en we delen de kennis met collega’s die het vak ICT in de wolken geven op andere scholen.

Docenten die willen deelnemen aan ICT in de Wolken:

hebben een passie voor ICT

willen helpen het vakgebied verder te ontwikkelen

vinden het leuk om samen met leerlingen en studenten te leren

zijn bereid tijd te stoppen in het ontwikkelen van projecten en opdrachten

delen hun netwerk met docenten en studenten van ICT in de Wolken

zijn bereid te genieten van het mooie van ICT en onderwijs

Docenten ICT in de wolken Amsterdam:

 • Joek van Montfort
  Docent informatica en wiskunde aan het Montessori Lyceum Amsterdam

 • Hakan Akkas
  Docent informatica aan het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam

 • Mark Souwer
  Docent informatiekunde en ICT aan het Montessori College Oost.

 • Krijn Hoogendorp
  Docent informatica aan het IJburgcollege in Amsterdam

Voor docenten/scholen die willen deelnemen aan ICT in de Wolken is er een speciale docentenhandleiding geschreven met daarin onze werkwijze, programma en kosten van het vak.

Meedoen als school of docent

ICT in de Wolken Amsterdam is in 2012 begonnen. Er is veel ervaring opgedaan met de verschillende projecten en het motiveren en inspireren van de leerlingen van al die verschillende niveaus. De docenten die het programma realiseren, zijn verantwoordelijk voor het aanbod en worden daarbij ondersteund door projectleider en ICT-experts van de bedrijven.

Het is mogelijk dat andere docenten/scholen meedoen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met de projectleider via het contactformulier. Belangrijke opbrengst is dat je om leert gaan met sterk gedifferentieerd onderwijs met heterogene groepen talentvolle leerlingen.

Ook kan ICT in de wolken op een eigen school starten waarbij wordt samengewerkt met het team van docenten dat ICT in de wolken op andere scholen verzorgt.

Het is ook mogelijk dat leerlingen van scholen in Amsterdam meedoen met ICT in de wolken Amsterdam op het Metis Montessori Lyceum. Hierbij wordt verwacht dat er begeleiding is vanuit de school van de leerling.

Positief voor leerlingen

De leerlingen krijgen op het proces en de inhoud begeleiding van de vaste docenten van het project. Leerling kiest een leerlijn die in zijn of haar beleving past. Er is elke periode een keuze uit drie projecten. Projecten gaan de diepte in. Leerlingen werken daardoor gemotiveerder. Daarnaast volgen ze een zelfstandig programma van modules waardoor ze breed geschoold worden. Registratie van de prestaties vindt plaats in de Wiki. Leerlingen worden gestimuleerd om buiten hun eigen groep samen te werken met anderen via Google Apps for Education. Ze plannen met bijvoorbeeld Trello. Elk project wordt gepresenteerd voor de groep. Alle niveaus werken met elkaar samen binnen projecten.

Docenten aan het woord:

Wallie Peelen

Als docent Informatica op het MLA en ICT in de Wolken, zie ik de grote verschillen in hoe je het vak Informatica kan geven. Het ‘klassikale schoolsysteem’ of de projectaanpak van ‘ICT in de Wolken’. De verschillen zijn groot. Duidelijk is dat veel leerlingen bij ICT in de Wolken zich beter ontwikkelen dan in de klassikale omgeving. Voor hun is het zelf onderzoeken en achterhalen van kennis een grote uitdaging, waar ze veel energie en plezier uithalen. Het enthousiasme van deze leerlingen is een feest om mee te maken. Maar het is goed om op te merken dat niet alle leerlingen in deze omgeving zullen aarden. Het vereist wel de wil om eruit te komen en enig doorzettingsvermogen.

Wel gebruik ik verschillende ideeën en onderdelen van ICT in de Wolken in mijn klassikale lessen. ICT in de Wolken is dus een bron van inspiratie.