Ouders

ICT in de Wolken is een project voor ICT-talenten op de Amsterdamse scholen.

ICT in de Wolken Amsterdam wil jong ICT-talent in Amsterdam opsporen en zich verder laten ontwikkelen. Het gaat om leerlingen in vmbo, havo en vwo met bovengemiddelde aanleg en/of interesse voor ICT. We verwachten leerlingen die een grote belangstelling voor ICT hebben, gemotiveerd zijn iets extra’s te leren over ICT en die uitdaging nodig hebben, doorzettingsvermogen hebben, met andere leerlingen willen samenwerken, zicht willen krijgen op ICT-bedrijven en vervolgopleidingen.
Voor deze leerlingen creëren we een uitdagend onderwijsaanbod met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven.

Voor wie bedoeld?

ICT in de Wolken is bedoeld voor alle leerlingen op een Amsterdamse school (De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam of het IJburg College) voor Voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan ICT in de Wolken mee te doen.

Leerlingen die in 2016-17 in 4 havo of 4 vwo zitten

kunnen aan het volledige project meedoen voor ongeveer 1,5 of 2 jaar. Zijn kunnen het vak informatica op examenniveau afsluiten en een cijfer op het diploma krijgen.

Leerlingen die in 2016-17 in vmbo-3 zitten

kunnen aan ICT in de Wolken meedoen als onderdeel van het programma T&D. De prestaties tellen mee voor het eindcijfer. Ook kunnen ze meedoen als extra ervaring binnen andere programma's.

Voor een profiel- of sectorwerkstuk

kan een leerling bijvoorbeeld twee projecten volgen gedurende 16 weken. Op basis van deze projecten kan de leerling een werkstuk maken.

Leerlingen die in 2016-17 in de onderbouw vmbo, havo of vwo zitten

kunnen bij voldoende talent en motivatie ook deelnemen. Daarover moeten wel goede afspraken gemaakt worden met de mentor op de eigen school, omdat een leerling mogelijk een deel van andere lessen moet missen.

Als het hele programma wordt gevolgd krijgt de leerling een officieel eindcijfer. Elke leerling krijgt bij bij een positief resultaat een certificaat. Er is ruimte voor ca 40 leerlingen in totaal. Leerlingen van de eerste en tweede categorie verbinden zich in principe voor twee jaar aan het project.

Ouderparticipatie.

Er zijn drie manieren om als ouder mee te doen in het project.

  1. Vanzelfsprekend verwachten we belangstelling van de ouders voor het bijzondere onderwijs dat hun dochter of zoon volgt. Ouders worden van harte uitgenodigd om ook eens een eindpresentatie bij te wonen.
  2. Ouders met voldoende ICT-kennis kunnen helpen bij de begeleiding of een keer een gastcollege geven. Neem hiervoor contact op met de projectleider Mark Souwer via het contactformulier.
  3. Ouders die bij een bedrijf werken waar ICT een belangrijke rol speelt, kunnen ook als opdrachtgever fungeren. Kijk daarvoor bij bedrijven.
work-731198_960_720

Weetjes.

  • Een leerling die volledig wil deelnemen start direct na de zomervakantie.
    Voor een sector- of profielwerkstuk kan eventueel later worden ingestapt.

 

  • De gemeenschappelijke lessen vinden plaats op woensdagmiddagen van 3 tot 5 uur. De leerlingen zitten dan bij elkaar op één lcoatie: Metis Montessori Lyceum aan de Mauritskade. Soms is het begin en het einde van het project bij het bedrijf dat de opdracht geeft.

 

  • Er zijn minimaal drie docenten bij dit project betrokken: Mark Souwer, Hakan Akkas en Wallie Peelen. Die begeleiden de groepen en zorgen voor de beoordeling. Die stemmen ze uiteraard af met de eigen mentor of vakdocent van de leerling.
  • Daarnaast zijn er verschillende studenten die een begeleidende rol hebben tijdens de middagen maar ook werken aan lesmateriaal.