KLM

Het KLM project wordt elk jaar georganiseerd door 2 trainees van KLM. In grote lijnen is het project elk jaar hetzelfde, het specifieke thema verschilt echter elk jaar. De leerlingen gaan, in opdracht van KLM, nadenken over een oplossing voor een specifiek probleem. Tijdens een excursie kunnen de leerlingen veldonderzoek doen voor hun idee. Vervolgens gaan de leerlingen creatief nadenken over hun oplossing. Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om zo creatief mogelijk te zijn en out-of-the-box te denken. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze hun idee uitwerken, dit kan bijvoorbeeld in een mock-up of poster zijn. Het uiteindelijke idee van de leerlingen wordt gepresenteerd aan een jury die samen is gesteld door KLM. Het KLM project is vaak een opstart project voor nieuwe leerlingen omdat zij tijdens dit project niet met techniek aan de slag gaan maar vooral gaan nadenken over de mogelijkheden van techniek.

De afgelopen jaren had het thema van het project te maken met de volgende afdelingen: engineering & maintenance en het grondpersoneel.

Enkele foto’s van het project: